Zatoichi and the Fugitives / Zatichi hatashi-j / Zatichi 18 (1968) | Samaritan Zatoichi / Zatichi kenka-daiko / Zatichi 19 (1968) | Zatoichi Meets Yojimbo / Zatichi to Yjinb / Zatichi 20 (1970)